Sunday, October 5, 2008

never-ending goodbye


Di ba tayo’y narito upang maging malaya at upang palayain ang iba? ako’y walang hinihiling, Ika’y tila ganoon din, sadya’y bigyang-laya ang isa’t-isa...Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam at habang magkalayo papalapit pa rin ang puso. kahit na magkahiwalay tayo ay magkasama sa magkabilang dulo ng mundo. Ang bawat simula ay siya ring katapusan, may patutunguhan ba ang ating pagsinta? sa biglang tingin kita’y walang kinabukasan subalit di-malupig ang pag-asa. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam ---at habang magkalayo papalapit pa rin ang puso. kahit na magkahiwalay tayo ay magkasama sa magkabilang dulo ng mundo. ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam at habang magkalayo papalapit pa rin ang puso kahit na magkahiwalay tayo ay magkasama sa magkabilang dulo ng mundo---sa magkabilang dulo ng mundo. (I did not write this piece...these are the words in the poem-song made by Joey Ayala,truly touching...always makes me wanna cry)

No comments: